Banka Brod

Banka Brod - Hrvatska banka

  • Banka

BANKA BROD d.d.

Banka Brod
Zajčeva 21, 35000 Slavonski Brod
35 000 Slavonski Brod, I. pl. Zajca 21
Tel.: +385 35/445 711, 445 766
Telefaks: +385 35/445 755
SWIFT: BBRD HR 22
VBB 4124003
http://www.banka-brod.hr

Uprava

Zdenko Vidaković – predsjednik, Mićo Tomičić

Nadzorni odbor

Damir Kreso – predsjednik, Pero Ćosić, Damir Tus

Dioničari i udio u temeljnom kapitalu (%)

1. Neđo Jelčić 7,40 2. Mićo Tomičić 6,99 3. Damir Kreso 6,81 4. Slobodanka Kreso 6,79 5. Mara Tomičić 6,79 6. Maja Vidaković 6,79 7. Zdenko Vidaković 6,79 8 Razija Kreso 5,96 9. Karlo Tomičić 5,96 10. Mirko Vidaković 5,96 11. Krešimir Planinić 5,08 12. Željko Rački 3,29 13. Višnja Rački 3,26

Revizor

BDO Revizija Zagreb d.o.o., Zagreb

Bilanca stanja

Datum stanja: 31. XII. 2008., u tisućama kuna
UKUPNO IMOVINA 394.221
UKUPNO OBVEZE I KAPITAL 394.221
UKUPNO KLASIČNE IZVANBILANČNE STAVKE 6.123
Dobit/gubitak tekuće godine 4.286

Banka Brod d.d. djeluje na bankarskom tržištu od 1998. godine, a osnovana je kao Štedionica Brod d.d.
Od 2002. god Banka Brod d.d. djeluje pod današnjim imenom, prilikom osnivanja Banke temeljni kapital je iznosio 20.216.000,00 kn.
U srpnju 2005. godine Banka je dokapitalizirana te temeljni kapital iznosi 41.157.800,00 kn, time je proces dokapitalizacije i proširenja djelatnosti završen godinu dana ranije od zakonom propisanog roka. Svoj kontinuirani rast potvrđuje dokapitalizacijom te otvaranjem novih podružnica, tako da danas djeluje na sedam prodajnih mjesta u Republici Hrvatskoj.

Danas Banka Brod ima podružnice u Slavonskom Brodu, Novoj Gradiški, Požegi, Zagrebu, Puli, Rijeci i Osijeku. Zapošljava 64 djelatnika. Za 2008. godinu ostvarila je dobit od 5,5 milijuna kuna, te je i ove godine prva banka u Hrvatskoj po prinosu na aktivu.

Banka Banka Brod 25.9.2020

Banka Brod